Matës i rrjedhës së presionit diferencial

  • Differential pressure flow meter

    Matës i rrjedhës së presionit diferencial

    Njehsori i zgjuar me shumë parametra kombinon transmetuesit e presionit diferencial, marrjen e temperaturës, marrjen e presionit dhe akumulimin e rrjedhës për të shfaqur presionin e punës, temperaturën, çastin dhe rrjedhën kumulative në vend. Gazi dhe avulli mund të kompensohen automatikisht për temperaturën dhe presionin për të realizuar funksionin e shfaqjes së rrjedhës standarde dhe rrjedhës së masës në vend. Dhe mund të përdorë punë të thatë të baterisë, mund të përdoret drejtpërdrejt me njehsorin e rrjedhës së presionit diferencial.