Korrigjues i vëllimit

  • Volume Corrector

    Korrigjuesi i vëllimit

    Përmbledhje e produktit Korrigjuesi i vëllimit përdoret kryesisht për të zbuluar temperaturën, presionin, rrjedhën dhe sinjale të tjera të gazit në internet. Ai gjithashtu kryen korrigjimin automatik të faktorit të kompresimit dhe korrigjimin automatik të rrjedhës, dhe shndërron vëllimin e gjendjes së punës në vëllimin e gjendjes standarde. TIPARET 1. Kur moduli i sistemit është në gabim, ai do të nxisë përmbajtjen e gabimit dhe do të fillojë mekanizmin përkatës. 2. Prompt / alarm / regjistroni dhe filloni mekanizmat përkatës ...