Totalizuesi i shpejtësisë së rrjedhës

  • Flow rate totalizer

    Totalizuesi i shpejtësisë së rrjedhës

    Totalizuesi i rrjedhës së serive XSJ sipas temperaturës, presionit dhe shkallës së rrjedhës së marrjes së sinjalit të ndryshëm, shfaqjes, kontrollit, transmetimit, komunikimit, përpunimit të shtypjes, një sistemi dixhital i kontrollit të blerjes. Për gazin, avujt, totalizatorin e lëngjeve, matjen dhe kontrollin.